תקנה 309

under-headline2.png

תקנה 309 אוסרת שימוש ברכב שיש בו תקלות בטיחותיות – רוצים לדעת יותר על התקנה? מהם יתרונותיה וכיצד אנו פועלים על פיה במרכז השירות של צמיגי דניאל? כל המידע לפניכם.

שלח ווטצאפ: 052-887-3588

לזימון בדיקה ומידע נוסף על תקנה 309 אצלנו:

מהי תקנה 309

תקנה 309 קובעת שאין להשתמש או להתיר שימוש ברכב שיש לו נזק מהותי, דהיינו בטיחותי ומגדירה את הבדיקות הנדרשות לאחר תאונה. דרישות התקנה הן שבמידה ויש חשש לתקלות שמפורטות בתקנה, יש לבצע בדיקה מקיפה של תקינות הרכב בהתאם.

 

מוסיפה התקנה ודורשת שבמידה ורכב שכזה אותר על ידי מוסך, שמאי או מכון בדיקה וכן בעל החזקה על הרכב מסרב לתקנו, יודיע המאתר למשרד התחבורה, כדי שזה יוכל לפסול את רישיון הרכב, עד להוכחת תיקון התקלות האמורות על ידי בעל החזקה.

הוראת נוהל בדיקת רכב לאחר תאונה

היה ורכב נפגע בתאונה ויש עדות לנזק באחת המערכות המצוינות בתקנה 309, יש לבצע בדיקה למערכות אלו. התפקיד לפרט את פרטי הבדיקה הנדרשת על פי תקנה 309, מוטל על שמאי הרכב.
 

יתרונות התקנה

היתרון שמאפשרת התקנה טמון במטרה שלה: להביא לצמצום הרכבים המהווים סכנה ממשית בכבישים, כיוון שבעלי הרכבים אינם מקפידים לתקן את רכבם כראוי. בנוסף, מהווה התקנה חיזוק למוסדות המוסכים החוקיים, שכן רק הם בעלי האסמכתה להוציא אישור תיקון לרכב, שאותו צריך לאשר השמאי.


תהליך בדיקת תקנה 309 בצמיגי דניאל

במרכז השירות של צמיגי דניאל אנו מבצעים בדיקת תקינות לרכבים על פי תקנה 309 ובכללן, בדיקה למערכות ההיגוי והבלמים וכן שלדת הרכב, כאמור בתקנה.