top of page
חיפוש

תקנה 309

תקנה 309 קובעת שאין להשתמש או להתיר שימוש ברכב שיש לו נזק מהותי, דהיינו בטיחותי ומגדירה את הבדיקות הנדרשות לאחר תאונה. דרישות התקנה הן שבמידה ויש חשש לתקלות שמפורטות בתקנה, יש לבצע בדיקה מקיפה של תקינות הרכב בהתאם.


אנו בצמיגי דניאל מבצעים בדיקות תקנה 309 בהתאם לתקן מדיני.

לתיאום בדיקה חייגו אלינו עכשיו: 072-3941-706
מהי תקנה 309


כמה פעמים יצא לכם לנסוע בכביש ולראות רכב שעבר תאונה, ולא כזה שעומד בצד הדרך, אלא נוסע בכבישים באופן חופשי למרות הפגיעה המשמעותית? כנראה שלא פעם. בדיוק כאן תקנה 309 באה לידי ביטוי, היא מחייבת את בעל הרכב לבדוק כראוי את כשירות רכבו לנסיעה בכביש לאחר ביצוע כל התיקונים.


תקנה 309 קובעת בעצם, שחל איסור להשתמש או להתיר שימוש ברכב שיש לו נזק מהותי, בעיקר כאשר ישנו חשש כבד לסכנה בטיחותית בכביש. דרישות התקנה הן, שבמידה ויש חשש לתקלות שמפורטות בתקנה, יש לבצע בדיקה מקיפה של תקינות הרכב בהתאם ולטפל בכך בהקדם.

התקנה מוסיפה ודורשת, שבמידה ורכב שכזה אותר על ידי מוסך, שמאי או מכון בדיקה וכן בעל החזקה על הרכב מסרב לתקן את הנזק, זה שאיתר את הרכב יודיע על כך למשרד התחבורה, כדי לפסול את רישיון הרכב, עד לתיקון התקלות כראוי על ידי בעל החזקה והוכחה לכך שאכן הכל תוקן.הוראת נוהל בדיקת רכב לאחר תאונה


במידה ורכב נפגע בתאונה וישנה עדות לנזק באחת המערכות המצוינות בתקנה 309, יש לבצע בדיקה מקיפה למערכות אלו. שמאי הרכב הוא זה שצריך לפרט את פרטי הבדיקה הנדרשת על פי התקנה ולהעריך את הנזק והעלות.


לא כל מכון בדיקה או רישוי מורשה לתת תעודת תקינות עפ"י תקנה 309, עליכם לבדוק היטב כי המכון בו אתם מבצעים את הבדיקה אכן רשאי לבצע בדיקה זו וגם לאשר את תקינות הרכב. במכון מורשה, יבדקו כל המערכות של הרכב ע"פ נוהל 94 של אגף הרכב ובסיום הבדיקה תונפק "תעודת תקינות" לבעל הרכב או מיופה כוחו.
היתרונות ומהות התקנה


היתרון שמאפשרת תקנה 309 טמון במטרה שלה, שהיא להביא לצמצום הרכבים המהווים סכנה ממשית בכבישים. זאת מכיוון שבעלי הרכבים אינם מקפידים או ממהרים לתקן את רכבם כראוי לאחר תאונה.


בנוסף, התקנה מהווה חיזוק למוסדות המוסכים החוקיים והמורשים, שכן רק הם בעלי האסמכתא להוציא אישור תיקון רכב, שאותו לאחר מכן צריך לאשר השמאי. העבודה על פי הוראות החוק כאן היא חשובה ביותר, ישנם אנשים אשר לא מבינים את משמעות הסכנה שבדבר.


התקנה בעצם מכריחה את המוסכים, אנשי המקצוע בתחום הרכב ושמאים, להבחין כי אנשים אכן פועלים על פי חוק ותת תעוקת תקינות רק לרכבים אשר עברו את כל הבדיקות כראוי ואכן תקינים לחזור לכביש. לבסוף, זה יכול למנוע ולהפחית משמעותית את תאונות הדרכים ואת הסכנה בכבישי הארץ.תהליך בדיקת תקנה 309 בצמיגי דניאל


מרכז השירות של צמיגי דניאל, פועלים כבר 30 שנה בתחום והם נחשבים כיום לאחד ממרכזי שירותי הרכב, הגדולים ביותר בישראל. המרכז מורשה לבצע בדיקת תקינות לרכבים שניזוקו משמעותית בעקבות תאונה, זאת על פי תקנה 309, הכוללת בדיקה למערכות ההיגוי והבלמים וכן שלדת הרכב, על פי הנדרש בתקנה.


לתיאום בדיקה חייגו עכשיו: 072-3941-706254 צפיות0 תגובות

Comments


 לייעוץ טלפוני ומידע נוסף: 072-3941-706

bottom of page